Skip to main content

Leerlingenraad

Onze school draait om de kinderen. Daarom praten wij ook graag mét de leerlingen in plaats van over hen. In de Leerlingenraad zitten een aantal kinderen die democratisch door hun groepsgenootjes worden gekozen. Eens per twee weken wordt er vergaderd en komen allerlei zaken aan de orde die te maken hebben met het gebouw, het onderwijs en bijzondere evenementen. De Leerlingenraad adviseert het team en komt zelf ook met ideeën om de Oranje Nassau een nóg leukere school te maken.