Skip to main content

Onze school

De Oranje Nassau is een open christelijke school: iedereen is bij ons welkom. Als enige basisschool in het dorp Zwammerdam bieden we plaats aan álle kinderen uit ons dorp. Eigenlijk is de Oranje Nassau een leefgemeenschap waar kinderen niet alleen naartoe komen om iets te leren, maar zich kunnen ontwikkelen en maximaal kunnen ontplooien. Kennis opdoen en de lesstof opnemen is belangrijk, maar zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en oprechte aandacht voor elkaar zijn essentieel voor de toekomst van onze kinderen.

 

De ontwikkeling loopt niet bij alle leerlingen in hetzelfde tempo. Op de Oranje Nassau zorgen we ervoor dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt aangepast op interesses, talenten en mogelijkheden. Elk kind is uniek en daar hebben wij aandacht voor. Ons onderwijs is gericht op het kind en zijn toekomst. We streven naar zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheid en samenwerking. Op onze school worden kinderen voorbereid op de maatschappij van de toekomst. Dat doen we met moderne leermiddelen en er is volop aandacht voor ICT-onderwijs, digitale ontwikkelingen maar ook talentontwikkeling. 

Op de Oranje Nassau:

  • Is elk kind uniek
  • Hebben we respect voor en vertrouwen in elkaar
  • Mogen kinderen meepraten
  • Hebben leerlingen zelfvertrouwen en zijn ze trots op hun werk
  • Leren we van en met elkaar
  • Werken we samen, met alle leerlingen én leerkrachten