Skip to main content

Gezonde school

Actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, fris klimaat en aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Op de ONS is er volop aandacht voor. We hebben zelfs een vignet Gezonde School behaald waarmee we officieel voldoen aan de kwaliteitscriteria van deskundigen.
De ONS is in het bezit van het themacertificaat Voeding, Welbevinden en Relaties en seksualiteit.

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen en zeker ook voor kinderen. Jongens en meisjes die zowel geestelijk als lichamelijk gezond zijn, zich veilig voelen en op hun gemak zijn, presteren vaak beter op school. Dit zorgt voor goede resultaten en minder schoolverzuim. Ook in de lessen is het thema gezondheid opgenomen, er is speciale aandacht voor sociale veiligheid.

Bewegen is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met gezondheid. Elke groep krijgt twee keer per week gymles.