agenda
 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie
kanjertraining

Op onze school geven wij Kanjertraining. Iedere week leren kinderen hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties. De Kanjertraining is geen opvoedkundig programma of instrument om brave kinderen te krijgen, maar geeft de kinderen houvast in sociaal-emotionele situaties. De doelen voor het onderwijs zijn dan ook vooral heel praktisch:
Afspraken bij de Kanjertraining

 • Hulp bij oplossen van pestproblemen
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen leren gevoelens onder woorden te brengen
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich meer betrokken bij elkaar
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

 

Bij de kanjertraining horen de volgende afspraken:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand pest
 • Niemand doet zielig

Aan deze afspraken zijn er ook petjes gekoppeld om het geheel voor de kinderen meer inzichtelijk te maken. De kinderen worden aangesproken op zichtbaar gedrag en de eventuele consequenties voortvloeiend uit dat gedrag. De kleuren petten zijn wit (voor de tijger, de Kanjer), rood (voor de aap, de meeloper),  zwart (voor de pestvogel, baasspeler) en geel (voor het konijn, het onzekere type).

Uiteraard benoemen we de kinderen niet met die naam, maar spreken we ze aan op hun gedrag. “Jij doet nu als een rode pet.” De lessen bestaan uit verschillende verhalen, maar ook veel oefeningen. In iedere groep wordt er meer in een sociale context gesproken en vraagt het ook meer van kinderen om zich in te leven in een ander.

Wilt u meer informatie, kijk dan op www.kanjertraining.nl


Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders