agenda
 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie
handelingsgericht werken

Op de Oranje Nassau wordt handelingsgericht en opbrengstgericht gewerkt.

 

Handelingsgericht werken.

Dit betekent dat aan het begin van ieder schooljaar een groepsoverzicht wordt ingevuld met wat kansen en belemmeringen zijn van een leerling. We bekijken op welke manier een leerling het best en het prettigst werkt. Ook beschrijven we wat de betreffende leerling daarvoor nodig heeft aan materiaal of hulp van juf of klasgenoten. In het groepsoverzicht noteren we waar een leerling zich op dat moment bevindt. Op deze manier hebben we een duidelijk overzicht of een leerling nog wat in te halen heeft of juist meer uitdaging nodig heeft.

 

Aan de hand van dit groepsoverzicht worden drie keer per jaar groepsplannen gemaakt. Hierin komt precies te staan aan welke groepsdoelen de komende periode worden gewerkt. Iedere leerling wordt opgenomen in een groepsplan. De meeste leerlingen zullen gewoon de groepsdoelen volgen maar er zijn ook nog leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Denk hierbij aan materialen waardoor ze de doelen inzichtelijk kunnen maken. We bieden herhaling als nog niet alles beheerst wordt of extra uitdaging als de betreffende leerling te weinig heeft aan de groepsdoelen.

 

Zo’n groepje waar je in komt heet een clustergroepje. Op het moment dat de groep aan het werk gaat, kan de leerkracht extra instructie of hulp geven aan zo’n clustergroepje. De clustergroepjes wisselen. Het is erg belangrijk dat de groep daarom goed leert om zelfstandig te werken.

 

Opbrengstgericht werken.

Dit betekent dat we heel goed in de gaten houden hoe de kinderen in de groep presteren. De leerkracht moet hier erg goed van op de hoogte zijn en nieuwe doelen stellen voor de leerlingen, zodat ze vooruit blijven gaan. Hierbij moeten de leerlingen worden meegenomen, zodat ook zij weten wat hun volgende doel is en zij mee kunnen denken over hoe ze dit doel gaan behalen.


Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders