agenda
 • do, 14 11 2019

  appel

 • do, 14 11 2019 | 10:15 - 12:45

  VOMOL groep 7/8 ochtend

 • vr, 15 11 2019

  Kaki

 • do, 21 11 2019 | 08:30 - 09:30

  Ouderfocusgroep
informatie groep 8

Je kunt een schooljaar zien als weer een stukje groei van jezelf. Je wilt jezelf als persoon altijd blijven ontwikkelen. Zo probeer je steeds beter te worden om je zelf te verbeteren. Hiervoor moet je trainen; dat doen de leerlingen iedere dag. Ze trainen om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen of de oudere vaardigheden te verbeteren. Deze verbetering kunnen de leerlingen laten zien door de toetsen en producten die ze maken. Dit kan de leerling niet alleen. Daarom leren ze ook sociale vaardigheden om beter samen te kunnen werken. De leerkracht coacht de leerlingen om zo het beste uit zichzelf te halen. Dit lukt niet altijd. Er zullen ook teleurstellingen zijn, maar hier moet je ook mee om leren gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat de leerling plezier heeft in wat hij doet.

Groep 8 is tevens het laatste jaar van de basisschool. Een spannend jaar… Een bijzonder jaar… Een jaar waarin je de oudste bent van de school… Een jaar waarin kinderen gaan kiezen naar welke vervolgschool zij gaan. Een jaar van afsluiting…

 

Algemeen

Groep 8 bestaat uit 19 leerlingen.

Van maandag t/m vrijdag krijgen ze les van meester Hans.

Het gehele jaar is meester Milan er op woensdag en donderdag als stagiair.

 

Dagindeling.

De leerlingen krijgen elke dag taal, rekenen, spelling.

In de week krijgen de leerlingen nog les in de zaakvakken, begrijpend lezen en creatieve vakken.

Eigen doelen

Wij werken in de klas met portfoliobladen en klassendoelen. Hierop staan de doelen van dit schooljaar. De leerlingen kunnen vis Snappet en/of een andere manier oefenen om deze doelen te behalen. Andere manieren van oefenen zijn spelletjes, boeken of eigen inbreng om deze doelen te behalen. De portfoliobladen worden regelmatig met de leerlingen besproken.

Voor een vraag of opmerking kunt u altijd bij mij terecht. Is er iets wat u uitgebreider wilt bespreken, maak dan even een afspraak.

 

Zelfstandig werken.

In groep 7/8 wordt er veel zelfstandig gewerkt. Dit is belangrijk, omdat er op het voortgezet onderwijs ook wordt verwacht dat de kinderen goed zelfstandig kunnen werken. Het is belangrijk dat uw kind leert te ‘studeren’. Als het straks op het voorgezet onderwijs zit, zal het vaak thuis alleen moeten studeren. We noemen dit zelfstandig werken. We beginnen er al aan te werken in groep 1 en gaan er mee door tot en met groep 7/8.

 

HGW.

Afgelopen jaren hebben we ons gespecialiseerd in het handelingsgericht werken (HGW). HGW is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

In de praktijk komt dit naar voren door kinderen te helpen in clustergroepen. Het kan zijn dat uw kind extra begeleiding nodig heeft bij spelling en daardoor in deze clustergroep zit. Als deze clustergroep bij elkaar komt, wordt er extra geoefend met spelling. Het kan zijn dat uw kind in meerder clustergroepen zit.

 

Werken met computers.

De educatieve software voor de groepen zijn o.a. Word en Snappet. Ook zijn er programma’s bij bepaalde leergebieden waar kinderen mee kunnen werken die extra oefening nodig hebben op dat gebied. Uiteraard maken wij ook gebruik van internet. Daarnaast zullen de kinderen actief bezig zijn met web kwesties en het maken en presenteren van Prezi’s.

 

Afspraken.

In de groep hebben wij met elkaar regels afspraken gemaakt over de omgang met elkaar. Daarnaast leven wij de afspraken van de Kanjertraining na:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand pest
 • Niemand doet zielig

 

Bewegingsonderwijs.

Op dinsdag en vrijdag hebben we bewegingsonderwijs. Alle kinderen moeten gymkleding en gymschoenen aan. Zou u een briefje mee willen geven wanneer uw kind niet mee kan gymmen?

 

Huiswerk.

De leerlingen krijgen huiswerk mee naar aanleiding van de leergesprekken die de leerlingen hebben gehad. Voor de zaakvakken krijgen de leerlingen ook leerwerk mee om zichzelf goed voor te kunnen bereiden op de zaakvaktoetsen. Voor Engels krijgen de leerlingen ook leerwerk mee na de herftvakantie. Om het huiswerk allemaal goed bij te houden is het handig dat alle kinderen een agenda hebben. Wilt u ook in de gaten houden dat uw kind zijn/haar agenda regelmatig mee naar huis neemt?

 

Bijzondere activiteiten groep 8.

Een greep uit wat extra activiteiten voor dit leerjaar.

Voor groep 8 zal dit jaar in het teken staan van de verwijzing naar het voorgezet onderwijs. Er zullen open dagen zijn bezocht worden om een zo goed mogelijke keuze te maken voor een vervolgschool. Vanaf april/mei zullen we ons gaan bezighouden met het afscheid. Het kiezen van musical, het instuderen ervan, het maken van een schitterend decor ect. Hierbij is de ouderhulp van harde welkom!

 

Tot slot.

Wij hopen dat het een fijn en leerzaam schooljaar wordt! U bent altijd welkom tijdens de inloop op donderdagmiddag!

 

 

Hans van Wijk

Milan Egic

Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders