agenda
 • wo, 19 09 2018 | 00:00 - do, 20 09 2018 | 00:00

  Jaarmarkt: leerlingen groep 1-8 vrij

 • wo, 19 09 2018 | 00:00 - do, 20 09 2018 | 00:00

  Jaarmarkt: leerlingen groep 1-8 vrij

 • vr, 21 09 2018

  Nieuwsbrief

 • ma, 24 09 2018 | 09:00 - 11:30

  Imelda van Schaik Go voor Jeugd aanwezig.
informatie groep 7/8

Je kunt een schooljaar zien als weer een stukje groei van jezelf. Je wilt jezelf als persoon altijd blijven ontwikkelen. Zo probeer je steeds beter te worden om je zelf te verbeteren. Hiervoor moet je trainen; dat doen de leerlingen iedere dag. Ze trainen om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen of de oudere vaardigheden te verbeteren. Deze verbetering kunnen de leerlingen laten zien door de toetsen en producten die ze maken. Dit kan de leerling niet alleen. Daarom leren ze ook sociale vaardigheden om beter samen te kunnen werken. De leerkracht coacht de leerlingen om zo het beste uit zichzelf te halen. Dit lukt niet altijd. Er zullen ook teleurstellingen zijn, maar hier moet je ook mee om leren gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat de leerling plezier heeft in wat hij doet.

Groep 8 is tevens het laatste jaar van de basisschool. Een spannend jaar… Een bijzonder jaar… Een jaar waarin je de oudste bent van de school… Een jaar waarin kinderen gaan kiezen naar welke vervolgschool zij gaan. Een jaar van afsluiting…

 

Wat leert uw kind in groep 7/8?

Kinderen komen naar school om te leren. Dat is heel duidelijk. Wij denken dat kinderen altijd en overal leren. Kinderen komen naar school om een aantal specifieke dingen te leren. Op cognitief gebied leren kinderen heel veel op school. Rekenen, taal, lezen, schrijven, geschiedenis, Engels etc. In de schoolgids staat per vak omschreven met welke methode wij werken. Verder proberen we de kinderen dingen te leren op sociaal emotioneel gebied. Hoe ga je met elkaar om? Welke normen en waarden hanteren we in de omgang met elkaar? Hoe kun je gevoelens uiten als je ergens mee zit? Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze met dit soort vragen om moeten gaan. Wij vinden ook dat de school daar een belangrijke rol in heeft. In het kader hiervan worden er lessen gegeven aan de hand van de Kanjertraining. Wij begeleiden uw kind ook op fysiek gebied. Dat wil zeggen dat we aandacht hebben voor de motorische ontwikkeling. In de gymlessen en spellessen kijken we of kinderen zich goed ontwikkelen.

 

Dagindeling.

Hoe een dag verloopt is afhankelijk van bepaalde factoren. Op maandag worden vaak meer instructielessen gegeven.

 

Zelfstandig werken.

In groep 7/8 wordt er veel zelfstandig gewerkt. Dit is belangrijk, omdat er op het voortgezet onderwijs ook wordt verwacht dat de kinderen goed zelfstandig kunnen werken. Het is belangrijk dat uw kind leert te ‘studeren’. Als het straks op het voorgezet onderwijs zit, zal het vaak thuis alleen moeten studeren. We noemen dit zelfstandig werken. We beginnen er al aan te werken in groep 1 en gaan er mee door tot en met groep 7/8.

 

HGW.

Afgelopen jaren hebben we ons gespecialiseerd in het handelingsgericht werken (HGW). HGW is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

In de praktijk komt dit naar voren door kinderen te helpen in clustergroepen. Het kan zijn dat uw kind extra begeleiding nodig heeft bij spelling en daardoor in deze clustergroep zit. Als deze clustergroep bij elkaar komt, wordt er extra geoefend met spelling. Het kan zijn dat uw kind in meerder clustergroepen zit.t.

 

Digibord.

In principe zullen alle (instructie)lessen gegeven worden m.b.v. het Digibord. Denk hierbij aan ondersteuning met educatieve filmpjes, het oefenen van topografie aan de hand van spelletjes etc. Ook maken de kinderen in groepjes regelmatig een presentatie waarin ze gebruik maken van het Digibord.

 

Werken met computers.

De educatieve software voor de groepen zijn o.a. Word en Muiswerk. Ook zijn er programma’s bij bepaalde leergebieden waar kinderen mee kunnen werken die extra oefening nodig hebben op dat gebied. Uiteraard maken wij ook gebruik van internet. Daarnaast zullen de kinderen actief bezig zijn met webkwesties en het maken en presenteren van Prezi’s.

 

Afspraken.

In de groep hebben wij met elkaar regels afspraken gemaakt over de omgang met elkaar. Daarnaast leven wij de afspraken van de Kanjertraining na:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand pest
 • Niemand doet zielig

 

Bewegingsonderwijs.

Op dinsdag en vrijdag hebben we bewegingsonderwijs. Alle kinderen moeten gymkleding en gymschoenen aan. Zou u een briefje mee willen geven wanneer uw kind niet mee kan gymmen?

 

Huiswerk.

De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee naar huis. Zij krijgen wekelijks een overhoring van Engels. Er wordt extra huiswerk meegegeven voor wereldoriëntatie. Dit bestaat uit het leren van een samenvatting over het behandelde hoofdstuk. Het kan voorkomen dat we aangeven dat het goed is om een bepaald onderdeel met uw kind thuis extra te oefenen. Dit zal altijd in overleg gaan. Om het huiswerk allemaal goed bij te houden is het handig dat alle kinderen een agenda hebben. Wilt u ook in de gaten houden dat uw kind zijn/haar agenda regelmatig mee naar huis neemt?

 

Bijzondere activiteiten groep 8.

Een greep uit wat extra activiteiten voor dit leerjaar. Groep 8 krijgt dit jaar Jeugd EHBO. Hierbij krijgen zij 20 weken les van ervaren EHBO-docenten. Dit zal afgesloten worden met een examen (zowel het toetsen van de theorie al de praktijk). Voor groep 8 zal dit jaar in het teken staan van de verwijzing naar het voorgezet onderwijs. Er zullen open dagen zijn bezocht worden om een zo goed mogelijke keuze te maken voor een vervolgschool. Vanaf april/mei zullen we ons gaan bezighouden met het afscheid. Het kiezen van musical, het instuderen ervan, het maken van een schitterend decor ect. Hierbij is de ouderhulp van harde welkom!

 

Tot slot.

Wij hopen dat het een fijn en leerzaam schooljaar wordt! U bent altijd welkom tijdens de inloop op donderdagmiddag!

 

 

Hans van Wijk

Wieke Vis

Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders