agenda
 • wo, 19 09 2018 | 00:00 - do, 20 09 2018 | 00:00

  Jaarmarkt: leerlingen groep 1-8 vrij

 • wo, 19 09 2018 | 00:00 - do, 20 09 2018 | 00:00

  Jaarmarkt: leerlingen groep 1-8 vrij

 • vr, 21 09 2018

  Nieuwsbrief

 • ma, 24 09 2018 | 09:00 - 11:30

  Imelda van Schaik Go voor Jeugd aanwezig.
informatie groep 6

Informatie voor de ouders van groep 6 – 2016-2017

 

Je kunt een schooljaar vergelijken met het beoefenen van een sport. Als sporter probeer je steeds beter te worden, een eigen record te verbreken. Voor iedereen ligt deze lat weer ergens anders. Een sporter traint om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Een sporter heeft wedstrijden waarin hij moet laten zien wat hij kan. Een sporter wordt begeleid door een coach die je helpt het beste uit jezelf te halen. Ook moet je als sporter met anderen samenwerken om tot een bepaald doel te komen. Een sporter moet ook leren om met teleurstellingen om te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat een sporter plezier heeft in dat wat hij doet… Dit zijn aspecten die de kinderen elk schooljaar weer tegen zullen komen.

 

Algemeen

Onze groep bestaat uit 22 kinderen in groep 6.

Op maandag en dinsdag is juf Lisette werkzaam en op woensdag t/m vrijdag juf Leonie.

 

Afspraken

In de groep hebben wij met elkaar regels afspraken gemaakt over de omgang met elkaar. Daarnaast leven wij de afspraken van de Kanjertraining na:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand pest
 • Niemand doet zielig

 

Klassendienst

We werken met een takenbord. Hier staan verschillende taken op om de klas opgeruimd te houden. Wanneer uw kind als taak ‘vegen’ heeft, zal dit na schooltijd plaatsvinden.Houd er rekening mee dat uw kind hierdoor soms iets later is.

 

Stagiaire

Ook dit jaar komt er een PABO-stagiaire in de groep. Meester Bart komt vanaf september stage lopen op woensdag en donderdag. Meester Bart zit in het derde jaar van de PABO.

 

Huiswerk

De kinderen zullen af en toe huiswerk meekrijgen.Het huiswerk komt altijd op het bord te staan. Het huiswerk wordt meestal een week van tevoren opgegeven. Een agenda is niet verplicht, maar in de praktijk leren de kinderen met een agenda toch het beste om het huiswerk te plannen. Het kan zijn dat een leerling voor een bepaald vak extra oefenstof mee naar huis krijgt. Indien dit structureel het geval is, wordt u van te voren altijd ingelicht.

 

Eigen doelen

Wij werken in de klas met portfoliobladen. Hierop staan de doelen voor het komende jaar. De kinderen kunnen via de ‘eigen doelen kast’ extra spelletjes en oefenstof doen om deze doelen te behalen. Hier zal tijd voor worden ingeroosterd. De portfoliobladen zullen regelmatig met de kinderen (en ouders) besproken worden.

 

VAK- EN VORMINGSGEBIEDEN:

 

Handvaardigheid/Tekenen/drama/techniek

Elke dinsdag hebben de kinderen crea (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek). Hierbij komen verschillende technieken en materialen aan bod. Ook is techniek een vast onderdeel zijn. Dit zal de groepsleerkracht zelf verzorgen.

 

Godsdienstige vorming

Voor de godsdienstige vorming gebruiken we de methode “Kind op Maandag”. De kinderen horen drie bijbelvertellingen per week. We praten na over de verhalen en bespreken hoe wij dit een plaats kunnen geven in onze tijd. Daarnaast zingen we liederen uit verschillende liedbundels. We beginnen en eindigen iedere dag met gebed of een lied. Daarnaast verzorgt er iedere maand een andere groep een maandopening.

 

Rekenen

We werken met de methode “Pluspunt”. In groep 6 wordt veel aandacht besteed aan het voorbereidend delen. Daarvoor blijven we het cijferen goed oefenen. Van belang is dat de kinderen de tafels blijven trainen, want dat moet allemaal geautomatiseerd zijn. Ook de breuken komen voor het eerst aan bod in groep 6.

 

Taal

Onze methode heet: ‘Taal Actief’.De methode werkt vanuit thema’s en kernverhalen. Ieder blok, dat 3 weken duurt, kent een thema. De opdrachten sluiten aan bij het thema. Ieder thema wordt afgesloten met een toets. De woordenschat kan thuis geoefend worden. De woorden hiervoor hebben jullie via de mail gekregen.

 

Spelling

Onze methode heet: ‘Staal’. De methode werkt een Staalboek waar de kinderen alle verschillende regels leren en deze ook volgens eenzelfde strategie kunnen toepassen.

 

Begrijpend lezen

De methode heet “Overal tekst”. De kinderen krijgen 2 begrijpend lezen lessen per week. De voorbereiding van beide lessen gebeurt gezamenlijk. De uitwerking kunnen de kinderen zelfstandig doen.

 

Typen

Nieuw dit jaar is dat wij in plaats van schrijven een volledige typecursus aanbieden in groep 6. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed kunnen typen, naarmate ze steeds meer met de computer gaan werken.

 

Aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis en verkeer

We hebben voor aardrijkskunde de methode “ Meander” in gebruik. Hierin zit topografie al opgenomen. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s. Ook hier volgt een toets.

De methode ‘Naut’ gebruiken we voor natuur en techniek en “Brandaan” is de methode voor geschiedenis.

Met verkeer worden de beginselen van de verkeersregels besproken. De nadruk wordt gelegd op het feit dat het kind deelnemer is aan het verkeer op de weg en hoe het zich dan hoort te gedragen. Ook de verkeersborden komen aan bod. We werken met de methode van Veilig Verkeer Nederland.

 

Gymnastiek

Dinsdag- en vrijdagmorgen hebben we gymnastiek. Na gym gaan de kinderen niet onder de douche. Ze mogen deodorant gebruiken (een stick of roller, geen spuitbus!). Het één keer vergeten van gymkleren kan gebeuren, bij een tweede of volgende keer mag de leerling niet meedoen en krijgt een schriftelijke taak. Wilt u een briefje meegeven wanneer uw kind niet mee kan doen met gym?

 

Spreekbeurt

Dit jaar houden de kinderen een spreekbeurt. Er wordt kritisch gekeken naar de inhoud en naar het overbrengen van de informatie. Te zijner tijd komt er een lijst te hangen waar de kinderen de datum met het onderwerp op aan kunnen geven.

 

Werkstuk

De kinderen van groep 6 maken dit schooljaar een werkstuk. Te zijner tijd ontvangen zij hierover meer informatie.

 

Informatieverwerking (studievaardigheden)

Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Blits’. De kinderen uit groep 6 krijgen wekelijks les volgens deze methode.

 

Lekker lezen

Iedere ochtend lezen de kinderen. Ook mogen de kinderen lezen uit een krant of tijdschrift. Dit ‘Lekker lezen’ heeft als hoofddoel, het stimuleren van het leesplezier. Ook zullen de kinderen samen lezen met kinderen uit andere groepen.

 

Voor een vraag of opmerking kunt u altijd bij ons terecht. Is er iets wat u uitgebreider wilt bespreken, maak dan even een afspraak.

 

Wij hopen op een goed en leerzaam jaar met elkaar!

 

Lisette Nieuwenhuizen

Leonie Batelaan

Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders