agenda
 • ma, 06 07 2020 - do, 09 07 2020 | 

  Deze week de evaluatie gesprekken

 • vr, 10 07 2020

  dagje uit met team en groep 8 (na 14 uur)

 • ma, 13 07 2020

  Portfoliomap mee

 • ma, 13 07 2020

  Musicalfilm en afscheidsavond groep 8
informatie leerplein 1

Welkom op leerplein 1

Je kunt een kind vandaag iets leren: 

maar als je zijn nieuwsgierigheid kunt prikkelen, 

zal hij zijn hele leven blijven leren.

Op leerplein 1 werken 3 juffen, voor stamgroep 1/2 zijn juf Lianne en juf Anke verantwoordelijk. In stamgroep 2/ 3 juf Marloes.

Juf Lianne werkt op maandag – dinsdag – vrijdag om de week.

Juf Anke werkt op woensdag – donderdag –  elke vrijdag.

Juf Marloes werk alle dagen van de week.  

Indeling van de dag

8.30 uur – 9.00 uur   Inloop –  speelwerk moment

9.00 uur – 9.30 uur   Kringactiviteit

9.30 uur – 10.15 uur   Buitenspelen / speelwerk moment /taal groep 3

10.15 uur – 10.45 uur   Fruithap

10.45 uur – 11.45 uur   Speelwerk moment /rekenen groep 3

11.45  uur – 12.00 uur   Kringactiviteit

12.00 uur – 12.30 uur   Lunch

12.30 uur – 12.45 uur   Buitenspelen

12.45 uur – 13.00 uur   Kringactiviteit / werkmoment

12.45 uur – 14.00 uur   Werk moment groep 3

13.00 uur – 14.00 uur   Buitenspelen/gym/speelwerk moment

Werkwijze 

Op school werken wij met portfolio-bladen. Het vormt de toegang tot leergesprekken tussen de leerkracht en leerling in eerste instantie en later bij de voortgangsgesprekken tussen leerkracht, leerling en ouders.

Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Daarom hebben we het leren zichtbaar gemaakt met de  portfolio-bladen. De leerlingen zijn hier dagelijks mee bezig. Ze zijn trots als ze een stap in hun ontwikkeling hebben gemaakt. Om dit leerproces te helpen bevorderen is het belangrijk dat u als ouder regelmatig het rapportfolio met uw kind inkijkt.

Bij de kleuters gaan de portfolio-bladen over de volgende leergebieden:

 • Zelfredzaamheid
 • Ontdekkend en onderzoekend spelen (wetenschap en technologie)
 • Boekoriëntatie
 • Ontluikende geletterdheid
 • Fijne motoriek
 • Tellen en hoeveelheden
 • Tijdsbesef
 • Ruimtelijke oriëntatie

 

Deze leergebieden zijn onderverdeeld in doelen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Door met de kinderen te spelen en te werken en door ze te observeren weet de leerkracht in welke fase uw kind zit van zijn/haar ontwikkeling. Dit vullen de leerkrachten zoveel mogelijk samen met het kind in door een rondje te kleuren bij:

a: aanvangsfase: het kind onderzoekt en experimenteert met het betreffende doel

o: oefenfase: het kind oefent met het betreffende doel

b: beheersingsfase: het kind  beheerst het betreffende doel

Op de achterkant van de portfolio-bladen vindt u een uitleg bij elke fase.

Als een kind alle doelen van groep 1 en 2 beheerst kan het verder met de portfolio-bladen van groep 3. Zien we dat een kind meer tijd nodig heeft om zijn/haar doelen te halen dan is dat mogelijk door langer in een groep te blijven of door mee te gaan naar de volgende groep en het kind passend onderwijs te bieden. We streven ernaar om elk kind steeds te laten groeien in zijn/haar ontwikkeling.

Je krijgt zelfvertrouwen door moeilijke dingen te doen. 

Niet doordat er gezegd wordt wat een bijzonder kind je bent.

Pauze en Lunch

 • We eten met z’n alle in het oranje lokaal.
 • Fruit en drinkbeker in de kast plaatsen in het oranje lokaal.
 • Lunch in de kratjes plaatsen, deze gaan de koelkast in.
 • Gezonde pauzehap, vijf dagen in de week
 • Naam graag op broodtrommels en bekers zetten. 
 • Wij zorgen ervoor dat de kinderen iig 1 boterham eten en hun drinken drinken.
 • Afval wordt weer mee naar huis gegeven.
 • Eten wat over is wordt ook weer mee naar huis gegeven.
 • Voordat we gaan eten bidden we.
 • Eerste 5 minuten eten we in stilte, daarna mag er zachtjes gepraat worden.

Gym

 • Gym groep 1/2/3: zie bord in de gang.
 • Vanaf groep 3 moeten de kinderen gymkleding dragen.
 • Alle groepen dragen gymschoenen.
 • Wilt u de kleding regelmatig wassen en let op dat de gymschoenen niet te klein/groot/glad zijn.
 • Gymtas in de daarvoor bestemde bak (deze staat op de gang) of luizenzak doen.

Algemeen

 • Wilt u een afspraak met de leerkracht: dit kan na 14.30 uur.
 • Speelgoed van thuis wordt alleen meegenomen op de daarvoor bestemde speelgoeddag. (zie nieuwsbrieven).
 • Bij de ingang van de klas ligt een agenda. Hier kunt u inschrijven als uw kind om wat voor reden dan ook wordt opgehaald of niet komt. B.v doktersbezoek, tandarts. Voor langer verzuim graag een verzuimbrief invullen.
 • Verjaardagen/traktaties voor het hele leerplein, graag iets kleins.
 • We sparen oude batterijen voor nieuw buitenspeelgoed! De kledingbak buiten het hek is voor het goede doel en 10% daarvan is voor nieuwe leesboeken.

 

Wist u dat de kinderen ook thuis graag voorgelezen worden!

 

Heeft u vragen, kom gewoon even naar ons toe, wij beantwoorden ze graag!

 

Juf Anke, Juf Marloes en juf Lianne


Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders