agenda
 • do, 14 11 2019

  appel

 • do, 14 11 2019 | 10:15 - 12:45

  VOMOL groep 7/8 ochtend

 • vr, 15 11 2019

  Kaki

 • do, 21 11 2019 | 08:30 - 09:30

  Ouderfocusgroep
informatie groep 1/2A

Welkom op de pagina van de kleuters.

We beschrijven hier in het kort hoe wij in de klas werken en wat onze regels en gewoontes
zijn. We werken met een continurooster. Dat houdt in dat we om 8.30 uur starten en om 14.00 uur
uit zijn. De deur gaat om 8.20 uur open, dan kunt u uw kind naar de klas brengen.

 

Binnenkomst 8.20 – 8.30 uur bij binnenkomst komt de leerling naar de juf, geven elkaar een
hand en wensen elkaar goedemorgen. We willen er graag voor de kinderen zijn. Bij
binnenkomst geen lange vragen stellen, na schooltijd kunnen we een afspraak maken. Wilt u uw
kind voor schooltijd nog naar het toilet laten gaan.

Speelgoed van thuis wordt alleen meegenomen op de daarvoor bestemde speelgoeddag (zie de
nieuwsbrieven). Als uw kind toch iets wilt laten zien mag dat bij binnenkomst en gaat het in het
groene (uitdeel)mandje. Dit is het mandje waarin dingen liggen die weer mee naar huis moeten.

Bij de ingang van de klas ligt een agenda. Hier kunt u inschrijven als uw kind om wat voor reden
dan ook wordt opgehaald of niet komt. B.v doktersbezoek, tandarts. Voor langer verzuim
graag een verzuimbrief invullen, deze kunt u halen bij de directie.

 

Dagindeling van groep 1 en 2
➢ werken met ontwikkelingsmateriaal
➢ kring: we bespreken het dagprogramma/dag/maand/ bijbelverhaal.
➢ buitenspelen
➢ eten en drinken/voorlezen
➢ kringactiviteit (nederlands /rekenen/ muziek/ kanjertraining)
➢ kiesbord
➢ lunchen
➢ buitenspelen/gym
➢ kringactiviteit (nederlands /rekenen/ muziek/ kanjertraining)
➢ kiesbord

 

Ontwikkelingsmateriaal
We werken in de klas met ontwikkelingsmateriaal. Als de kinderen ‘s-morgens binnenkomen
gaan ze een spelletje doen in hun groepje aan hun vaste tafel.
Door het werken met ontwikkelingsmateriaal ontwikkelen de kinderen spelenderwijs allerlei
vaardigheden: tellen, voorbereidend lezen, visuele discriminatie, ruimtelijk inzicht, kennis van
kleur en vorm, de begrippen, fijne motoriek.

 

Kiesbord
Als we gaan spelen hangen de kinderen hun sleutelhanger op het kiesbord. Ze mogen zelf
bepalen met wie en hoe lang ze hier spelen.
De kinderen kunnen uit verschillende activiteiten kiezen: ontdek/techniekhoek, poppenhoek,
computerhoek, schrijfhoek, bouwhoek, leeshoek, huishoek/themahoek, verfbord,
zand/watertafel en leeshoek, maar ook spelletjes uit de kasten zoals; tekenen, boetseren,
puzzels, kralenplank en verschillende constructiematerialen.

 

In groep 1 en 2 werken wij met verschillende methodes.
➢ Kleuterplein
➢ Rekenen, methode Rekenrijk
➢ Kanjertraining

Toetsen in groep 1 en 2 doen wij NIET!

Wel nemen wij de kleurentoets van het dyslectieprotocol af.

 

Portfoliobladen
Wij werken in de klas met portfoliobladen, op deze bladen staan alle kerndoelen van groep 1 en
2. Gedurende de kleutertijd werken wij op verschillende momenten aan deze doelen. Dit doen
we door een activiteit te koppelen aan een doel. Tijdens en na afloop beoordelen we (samen
met het kind) hoe het gegaan is, dit verwerken we op de het portfolioblad. Bij elk doel staan 3
smiley’s, deze staan voor a: aanvangsfase, o: oefenfase , b: beheersingsfase. Zo kunnen wij/u en
uw kind zien wat hij allemaal al kan en wat hij nog moet leren of nog moet laten zien.

 

Dit zijn de onderdelen van de portfoliobladen.
– Fijne motoriek
– Klanken en letters
– Lezen
– Rekenen: ruimtelijke oriëntatie
– Rekenen: tellen, getalbegrip en hoeveelheden
– Rekenen: tijd
– Kanjertraining
– Bewegingsonderwijs
– Spelen en wetenschap & techniek

Neem gerust eens een kijkje in het portfolio van uw kind. Deze staan op de gele kast in de klas.

 

Op school hebben wij ons aan regels te houden. Dit zijn de ONS schoolregels.
– Ik hou mij aan de Kanjer-regels.
– Ik luister naar de ander als die praat ik let op mijn woorden.
– Ik ben vriendelijke en beleefd.
– Ik hou rekening met de ander.
– Ik ga zuinig om met de spullen van een ander.
– Ik los een ruzie pratend op, eerst zelf en ga daarna naar de leerkracht of andere
volwassen.
– Ik groet als ik binnenkom, ik groet als ik weg ga.

 

Kanjer-regels:
– We vertrouwen elkaar
– We helpen elkaar
– We werken samen (niemand speelt de baas)
– We hebben plezier (niemand lacht uit)
– We doen mee (niemand doet zielig)

 

Gezonde pauzehap
In de pauze om 10 uur drinken we en eten een stuk fruit. De pauzehap mag op de plank boven
de kapstok gezet worden.
De lunchtrommel mag in het kratje gedaan worden, deze staat naast de deur van ons lokaal.
Als alle lunchtrommels erin zitten zetten wij het kratje in de koelkast.
Wilt u alstublieft alle bakjes en bekers voorzien van naam!

 

Lunchafspraken:
➢ Kinderen moeten minimaal 1 boterham eten.
➢ Afval wordt weer mee naar huis gegeven.
➢ Eten wat over is wordt ook weer mee naar huis genomen.
➢ Voordat we gaan eten bidden we.
➢ Eerste 5 minuten eten we in stilte, daarna mag er zachtjes gepraat worden.
➢ Tijdens het eten blijven we op onze stoel zitten.

 

Gymmen
Op maandag en donderdag gaan wij naar de gymzaal. We maken gebruik van de toestellen maar
doen ook (kring)spelletjes. Wilt u erop letten dat u uw kind makkelijke kleding aantrekt, zodat
hij zichzelf aan en uit kan kleden. De gymspullen (schoenen /gympakje of shirt en broekje) in
een aparte gymtas doen voorzien van naam. Deze tas mag in het gymkratje gedaan worden.
Deze staat naast de deur van ons lokaal.

 

Contactouders
De contactouders van dit jaar zijn de moeder van Lynn en Thijn. Als er iets georganiseerd
wordt nemen wij contact met hun op. Zij communiceren dit door naar de andere ouders. Er is
een whatsapp groep aangemaakt om een kort lijntje met elkaar te hebben.

 

Sparen
➢ We sparen oude batterijen voor nieuw buitenspeelgoed! Deze bak staat bij de ingang
van de school bij binnenkomst.
➢ We sparen kosteloos materiaal; wc-rollen, verpakkingen, bakjes ect.

 

Ophalen van uw kind: wilt u als de school uit is op het plein wachten bij het hek. De kinderen
mogen niet weg voordat wij iemand hebben gezien die hen komt ophalen.

Heeft u vragen of een opmerking, kom dan even langs op school. Wij staan u graag te woord.

Juffen van groep 1 en 2

Lineke Bouwman en Lianne van Pelt

Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders