agenda
 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie

 • ma, 03 05 2021 - vr, 14 05 2021 | 

  meivakantie
informatie leerplein 1

Welkom op leerplein 1

Je kunt een kind vandaag iets leren: 

maar als je zijn nieuwsgierigheid kunt prikkelen, 

zal hij zijn hele leven blijven leren.

Op leerplein 1 werken 3 juffen, voor stamgroep 1/2 zijn juf Lianne en juf Anke verantwoordelijk. In stamgroep 2/ 3 juf Marloes. 

Juf Lianne werkt op maandag – dinsdag – vrijdag om de week.

Juf Anke werkt op woensdag – donderdag –  elke vrijdag.

Juf Marloes werk alle dagen van de week.  

Juf Sheila (onderwijsassistent) maandag tot en met vrijdag iedere ochtend en op woensdagmiddag en vrijdagmiddag.

Indeling van de dag

8.30 uur – 9.00 uur   Inloop –  speelwerk moment

9.00 uur – 9.30 uur   Kringactiviteit

9.30 uur – 10.15 uur   Buitenspelen / speelwerk moment /taal groep 3

10.15 uur – 10.45 uur   Fruithap

10.45 uur – 11.45 uur   Speelwerk moment /rekenen groep 3

11.45  uur – 12.00 uur   Kringactiviteit

12.00 uur – 12.30 uur   Lunch

12.30 uur – 12.45 uur   Buitenspelen

12.45 uur – 13.00 uur   Kringactiviteit / werkmoment

12.45 uur – 14.00 uur   Werk moment groep 3

13.00 uur – 14.00 uur   Buitenspelen/gym/speelwerk moment

Alle kinderen zijn nu gewoon weer om 14.00 uit!

Werkwijze 

Op school werken wij met portfolio-bladen. Het vormt de toegang tot leergesprekken tussen de leerkracht en leerling in eerste instantie en later bij de voortgangsgesprekken tussen leerkracht, leerling en ouders.

Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Daarom hebben we het leren zichtbaar gemaakt met de  portfolio-bladen. De leerlingen zijn hier dagelijks mee bezig. Ze zijn trots als ze een stap in hun ontwikkeling hebben gemaakt. Om dit leerproces te helpen bevorderen is het belangrijk dat u als ouder regelmatig het rapportfolio met uw kind inkijkt.

Bij de kleuters gaan de portfolio-bladen over de volgende leergebieden:

 • Zelfredzaamheid
 • Ontdekkend en onderzoekend spelen (wetenschap en technologie)
 • Boekoriëntatie
 • Ontluikende geletterdheid
 • Fijne motoriek
 • Tellen en hoeveelheden
 • Tijdsbesef
 • Ruimtelijke oriëntatie

Deze leergebieden zijn onderverdeeld in doelen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Door met de kinderen te spelen en te werken en door ze te observeren weet de leerkracht in welke fase uw kind zit van zijn/haar ontwikkeling. Dit vullen de leerkrachten zoveel mogelijk samen met het kind in door een rondje te kleuren bij:

a: aanvangsfase: het kind onderzoekt en experimenteert met het betreffende doel

o: oefenfase: het kind oefent met het betreffende doel

b: beheersingsfase: het kind  beheerst het betreffende doel

Op de achterkant van de portfolio-bladen vindt u een uitleg bij elke fase.

Als een kind alle doelen van groep 1 en 2 beheerst kan het verder met de portfolio-bladen van groep 3. Zien we dat een kind meer tijd nodig heeft om zijn/haar doelen te halen dan is dat mogelijk door langer in een groep te blijven of door mee te gaan naar de volgende groep en het kind passend onderwijs te bieden. We streven ernaar om elk kind steeds te laten groeien in zijn/haar ontwikkeling.

Je krijgt zelfvertrouwen door moeilijke dingen te doen. 

Niet doordat er gezegd wordt wat een bijzonder kind je bent.

Pauze en Lunch

 • Fruithap van 10.00 uur doen wij per stamgroep in eigen lokaal.
 • Lunchen doen we in het oranje lokaal met heel leerplein 1.
 • Fruit en drinkbeker worden bovenop de kapstok gezet.
 • Lunch in de kratjes plaatsen, deze gaan de koelkast in.
 • Gezonde pauzehap, vijf dagen in de week.
 • Naam graag op broodtrommels en bekers zetten. 
 • Wij zorgen ervoor dat de kinderen iig 1 boterham eten en hun drinken drinken.
 • Afval wordt weer mee naar huis gegeven.
 • Eten wat over is wordt ook weer mee naar huis gegeven.
 • Voordat we gaan eten bidden we.
 • Eerste 5 minuten eten we in stilte, daarna mag er zachtjes gepraat worden.

Traktaties:

 • De jarige trakteert per stamgroep tijdens het fruitmoment.
 • Groep 1/2: 20 leerlingen
 • Groep 2/3: 27 leerlingen
 • In verband met corona is een voorverpakte traktatie verplicht. Denk bijvoorbeeld aan zakje Haribo beertjes of schatkistjes etc.

Gym

 • Gym groep 1/2/3: op dinsdag en vrijdag.
 • Vanaf groep 3 moeten de kinderen gymkleding dragen.
 • Alle groepen dragen gymschoenen.
 • Wij geven de gymtassen voor elke vakantie mee naar huis om te wassen. Let op dat de gymschoenen niet te klein/groot/glad zijn. 
 • Gymtas kunt uw kind in de daarvoor bestemde bak (deze staat op de gang) of luizenzak doen.

Algemeen

 • Wilt u een afspraak met de leerkracht: mail ons even.

Lianne van Pelt: lwi@youscope.nl
Anke Koster: aks@youscope.nl

Marloes Hoogenboom mhg@youscope.nl 

 • Speelgoed van thuis wordt alleen meegenomen op de daarvoor bestemde speelgoeddag. (zie nieuwsbrieven).
 • Heeft u een afspraak bij bijvoorbeeld de dokters of tandarts, mail ons dan even. Voor langer verzuim graag een verzuimbrief invullen, die is op de website te vinden. 
 • We sparen oude batterijen voor nieuw buitenspeelgoed! De kledingbak buiten het hek is voor het goede doel en 10% daarvan is voor nieuwe leesboeken.


Lezen
Wist u dat de kinderen ook thuis graag voorgelezen worden! Binnenkort starten wij voor groep 1/2 met de logeerkoffer van Borre. Hier zitten voorleesboekjes in die elke dag voorgelezen kunnen worden. Daar zit ook een vriendenboekje in. Leuk als u dit met uw kind invult. De logeerkoffer wordt weer na 2 nachten ingeleverd op school. Wij hopen dat u de traditie voortzet om elke dag thuis voor te lezen.

Voor groep 3 is er een leestas. Die krijgen de kinderen regelmatig mee naar huis. Daarin zitten leesboekjes die u kunt voorlezen en die samen gelezen kunnen worden met de kinderen. Het is een service van school, wij kunnen dit niet alleen, wij hebben uw hulp nodig. Het is belangrijk dat de kinderen van groep 3 extra lezen thuis. Wij raden u aan om lid te worden van de bibliotheek en om op zoek te gaan naar leuke boekjes.

Heeft u vragen, spreek ons bij het hek aan of mail ons, wij beantwoorden ze graag!

Juf Anke, juf Marloes en juf Lianne 


Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders