agenda
 • wo, 19 09 2018 | 00:00 - do, 20 09 2018 | 00:00

  Jaarmarkt: leerlingen groep 1-8 vrij

 • wo, 19 09 2018 | 00:00 - do, 20 09 2018 | 00:00

  Jaarmarkt: leerlingen groep 1-8 vrij

 • vr, 21 09 2018

  Nieuwsbrief

 • ma, 24 09 2018 | 09:00 - 11:30

  Imelda van Schaik Go voor Jeugd aanwezig.
informatie groep 1/2A

We beginnen dit jaar met 16 kinderen, in de loop van het schooljaar zullen er nog meer kinderen bij komen. Op de gang heeft ieder kind zijn eigen luizenzak en een plekje om zijn eten en drinken neer te zetten. Wilt u ervoor zorgen dat de jas goed in de luizenzak zit? Alle kinderen moeten iets te eten en te drinken meenemen voor de pauze. Onze voorkeur gaat uit naar iets gezonds. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn de fruitdagen! Graag de naam op de beker zodat we zeker weten dat dit de beker van het betreffende kind is.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren te groeten, voordat uw kind zijn plekje opzoekt wenst hij de juf een goedemorgen/goedemiddag door een hand te geven. Als het 8.30 uur is gaat de deur dicht en beginnen we met de les. Op het linker bord staat wat we gaan doen, hiervoor gebruiken we dagrimtekaarten. De datum, het seizoen en de maanden worden besproken en hier worden liedjes over gezongen. Twee keer in de week vertellen we een bijbelverhaal, wij werken uit de methode Kind op maandag, ook zullen wij liedjes zingen die hierbij aansluiten. Op maandag hebben we een weekend gesprek en mogen de kinderen vertellen wat zij hebben meegemaakt in het weekend.

Spelen
Spelen is erg belangrijk in groep 1 /2, wij werken in de klas met het kiesbord, ieder kind heeft zijn eigen sleutelhanger en mag kiezen waar hij gaat spelen door achter het plaatje zijn sleutelhanger te hangen. We hebben verschillende hoeken en spullen waarmee de kinderen kunnen spelen.  Dit kan zijn in de hoeken; ontdek/techniekhoek, poppenhoek, computerhoek,  schrijfhoek, bouwhoek, leeshoek, huishoek/themahoek, verfbord, zand/watertafel en leeshoek, maar ook spelletjes uit de kasten zoals; tekenen, boetseren, puzzels, kralenplank en verschillende constructiematerialen.

Werken
In de klas werken wij in thema‘s, hiervoor gebruiken wij de methode Kleuterplein. In een thema komen alle ontwikkelgebieden aan bod. Er zijn boeken om in te kijken en voor te lezen, praatplaten, liedjes en taalactiviteiten en rekenactiviteiten. Tijdens de werkles maken wij werkjes die aansluiten bij het thema. Wij bieden werkjes aan op maat, we kijken hoe een kind zich ontwikkelt en passen daar het werk op aan. Een werkles duurt ongeveer 10 minuten. Sommige werkjes worden opgehangen, andere werkjes gaan mee naar huis of worden opgeplakt in het plakboek. Dit plakboek krijgt het kind mee als het naar groep 3 gaat.

Portfoliomap
In alle groepen werken wij met portfoliobladen, ook in groep 1/ 2. Ieder kind heeft zijn eigen portfoliomap (rapportmap) met daarin de portfoliobladen. Tijdens de werkles, kringactiviteiten en vrij spelen ontwikkelen de kinderen zich op allerlei  gebieden. Deze ontwikkelgebieden hebben wij uitgewerkt op portfoliobladen. Tijdens het werken/spelen verwijzen wij regelmatig naar deze doelen, zo hopen wij dat de kinderen bewust worden van hun leerproces. Wij werken met de volgende portfoliobladen:

 • Fijne motoriek
 • Klanken en letters
 • Lezen
 • Rekenen: ruimtelijke oriëntatie
 • Rekenen: tellen, getalbegrip en hoeveelheden
 • Rekenen: tijd

Rekenen
Kleuters leren voornamelijk door te spelen, ervaren en te ontdekken. In groep 1 en 2 wordt dagelijks gerekend. Drie keer per week doen wij dit uit de methode Rekenrijk.  Door op een spelende manier bezig te zijn met tellen tot 20, terug tellen vanaf 10, begrippen als meer en minder, evenveel, weinig etc. leren de kinderen spelenderwijs deze rekenbegrippen. Ook leren ze met twee tegelijk optellen en de buurtjes van b.v. het getal 9 kennen, 8 en 10. Door hierover te praten proberen wij de kinderen bewust te maken van hun leerproces. Deze lessen nemen dagelijks ca. 15 minuten in beslag. Al deze doelen zijn verwerkt in de portfoliobladen van rekenen.

Schrijven
Voorbereidend schrijven doen we met de nieuwe methode klinkers. Hierbij leren wij een goede pengreep en kleuren binnen lijnen. Deze methode houdt er rekening mee dat kleuters het beste ontwikkelen door te spelen, te ervaren en te ontdekken.

Buitenspelen
Dagelijks spelen we zowel ’s morgens als ’s middags buiten tenzij we gym hebben. Wilt u uw kind leren zijn of haar jas zelfstandig aan te doen.

Gym
Op dinsdagmiddag  en donderdagmorgen hebben we gym in de gymzaal. U wordt dinsdagmiddag  verzocht uw kind tussen 13.05 en 13.15  in de linker kleedkamer bij juf Lianne af te geven. Het is de bedoeling dat u na het afscheid nemen direct vertrekt: dit om de zelfredzaamheid van uw kind te vergroten. Immers op donderdagmorgen moeten de kinderen zich ook zelf uit en aankleden. Hoe meer u thuis oefent hoe sneller dit op school gaat. Natuurlijk helpt het nog eens  extra als u op dinsdag en donderdag  uw kind zo weinig mogelijk (dus geen laagjes zoals  vesten , blouses met knoopjes  e.d.)  en makkelijke kleding en schoenen( alleen veters als uw kind dat zelf kan) laat aantrekken: op deze manier houden we meer gymtijd over!  Dit kan een echte gymles zijn maar ook een spelles met kringspellen. Alle kinderen moeten hiervoor gymkleding hebben. Gymschoenen, het liefst met klittenband, waarin hun naam staat! En een broekje en een shirtje of iets dergelijks wat ze zelf aan kunnen doen. Graag ook met naam! De tas waarin deze spullen zitten kan in de luizentas die u van school krijgt.

Verjaardagen
Verjaardagen mogen ook op school worden gevierd en er mag getrakteerd worden. Ook hier graag iets gezonds. Wie dat wil mag ook de klassen rond.

Contactouder
Ook dit jaar hebben we weer een actieve contactouder waar de juffen van groep 1 en 2 heel blij mee zijn : zij is het aanspreekpunt betreffende de activiteiten op school voor ouders en leerkrachten van groep 1 en 2.

De contactouder voor groep 1 en 2a is dit jaar:

 • Demelza Britting – Muniaerts  (moeder van Djana)

Schoonmaak
Hygiëne is heel belangrijk en nog meer als je met zoveel kinderen in een klas zit. Let u erop elke vakantie de luizenzak van uw kind mee naar huis te nemen en te wassen en de eerstkomende schooldag weer naar school te nemen. Ook het regelmatig wassen van de gymkleding stellen wij op prijs. De contactouder gaat ook  dit schooljaar weer een aantal schoonmaakmomenten regelen. Dit zal een 3 of 4 keer verspreid over het schooljaar, verdere info volgt nog.

Algemeen:

 • Speelgoed van thuis wordt alleen meegenomen op de daarvoor bestemde speelgoedmorgen. Zie nieuwsbrieven.
 • We sparen oude batterijen voor nieuw buitenspeelgoed!
 • Kinderen mogen om 12.00 uur niet met het opgeruimde kleutermateriaal op de Parkeerplaats op het plein spelen.
 • Het is fijn als kinderen voordat ze naar school komen nog even thuis naar het toilet gaan.
 • Bij de ingang van de klas ligt een agenda. Hier kunt u inschrijven als uw kind om wat voor reden dan ook wordt opgehaald of niet komt. B.v doktersbezoek, tandarts. Voor langer verzuim graag een verzuimbrief invullen!
 • Kosteloos materiaal zoals keukenrollen e.d is welkom.
 • Wilt u binnen het hek wachten op het plein, als uw kind uit school komt. Dat geeft ons een beter overzicht!
 • Mocht u meer willen weten dan bent u altijd welkom op afspraak of op donderdagmiddag tijdens het inloopspreekuur van 15.15 uur tot 15.45 uur.

  Als u nog vragen heeft, spreek ons gewoon even aan we maken graag een afspraak met u.

Lianne van Pelt, Mathilde Raadgever, Annette Hesseling

Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders