agenda
 • wo, 19 09 2018 | 00:00 - do, 20 09 2018 | 00:00

  Jaarmarkt: leerlingen groep 1-8 vrij

 • wo, 19 09 2018 | 00:00 - do, 20 09 2018 | 00:00

  Jaarmarkt: leerlingen groep 1-8 vrij

 • vr, 21 09 2018

  Nieuwsbrief

 • ma, 24 09 2018 | 09:00 - 11:30

  Imelda van Schaik Go voor Jeugd aanwezig.
informatie groep 4/5

Voorstellen

Ik ben Patricia Kuiken en ik ben dit schooljaar de leerkracht van groep 4-5. Ik werk fulltime, dus ben dagelijks op school. Per maand ben ik 1 woensdag niet aanwezig op school in verband met een te volgen opleiding.

 

Dagprogramma

De kinderen mogen tien minuten voor aanvang rustig naar binnen. De kinderen doen hun jas in de luizentas en het eten en drinken wordt op de plank in de garderobe gezet.
De kinderen die met de fiets komen kunnen hun sleutel in het sleutelbakje opbergen..
Daarna gaan de kinderen aan hun tafel zitten en lezen zij het eerste kwartier. Dit zijn dagelijks wisselende boeken en/of tijdschriften. Op het bord kunnen de kinderen lezen wat we die dag gaan doen.

 

Maandagochtend

Op maandagochtend is er de tijd om kort iets te vertellen over het weekend. Eén keer per maand hebben we met de hele school een maandopening. Bij deze opening wordt aangesloten bij het thema van “Kind op Maandag” (KOM).

 

KOM

Op dinsdag, woensdag,  donderdag en vrijdag wordt volgens het rooster van Kind op Maandag een Bijbelverhaal verteld. We houden het rooster en de verhalen aan van groep 5 en 6. We zorgen ervoor dat de verhalen ook voor groep 4 begrijpelijk zijn. Passend bij de verhalen worden er bijbelliederen gezongen. Soms m.b.v. liedjes op Youtube.

 

Zelfstandig werken

Sommige momenten van de dag moeten de kinderen zelfstandig werken. De leerkracht is dan niet voor de kinderen van één groep beschikbaar en geef les aan de andere groep.
De kinderen wordt aangeleerd wat ze moeten en mogen doen als ze iets niet begrijpen. Als de kinderen hun werk niet afkrijgen moeten ze het later op de dag, na schooltijd of thuis afmaken. Het is echter niet de bedoeling dat dit met regelmaat gebeurt.
Als kinderen tijd over hebben kunnen ze werken in de hoeken en aan hun eigen doelen.

 

Rekenen

Dagelijks wordt er in groep 4/5 gerekend. Hiervoor gebruiken we de derde versie van de methode “Pluspunt”.
De leerstof in Pluspunt is ingedeeld in zes domeinen:

1. Getallen en getalrelaties

2. Bewerkingen (hoofdrekenen, cijferen)

3. Meten, tijd en geld

4. Meetkunde

5. Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen

6. Tabellen en grafieken.

 

Domein 1: Getallen en getalrelaties
In groep 4 werken we met getallen tot honderd en soms daarboven.
In groep 5 werken we tot duizend.

 

Domein 2: Bewerkingen (hoofdrekenen, cijferen)

In groep 4 maken we sommen onder de honderd. (+ en -) Daarbij worden de tafels van 1 t/m 10 aangeleerd.
In groep 5 maken we sommen onder de duizend. (+, -, x en 🙂 De tafels van 1 t/m 10 worden herhaald en de kinderen leren delen, ook met rest.

Het is belangrijk dat de kinderen ook thuis de tafels oefenen. Sommige kinderen hebben niet genoeg aan de oefening op school en moeten de tafels ook thuis oefenen. Op onze website vindt u bij groep 4/5 een oefenblad dat op de wc kan worden gehangen.

 

Domein 3: Meten, tijd en geld

De kinderen leren op hun niveau omgaan met meten, de kalender, klokkijken (analoog en digitaal) en geldrekenen.

 

Domein 4: Meetkunde

Hierbij gaat het in groep 4 en 5 vooral over ruimtelijke oriëntatie. Plattengronden lezen, standpuntbepaling, blokkenbouwsels namaken a.d.h.v. een plattegrond.

 

Domein 5: Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen

De kinderen leren nog geen breuken, procenten en kommagetallen. Ze leren wel aan de hand van een verhoudingstabel, en in groep 5 a.d.v. delingen, kennis met verhoudingen.

 

Domein 6: Tabellen en grafieken.

De kinderen leren op hun niveau het lezen van tabellen en grafieken. Ook maken ze zelf tabellen en eenvoudige grafieken.

 

Spelling

Voor spelling gebruiken we de nieuwe methode “Staal”. Iedere periode (blok) bestaat uit vier weken. In de eerste drie weken wordt wekelijks geoefend met de aangeboden spellingregels. Aan het eind van de derde week wordt een dictee afgenomen.  In de vierde week wordt er extra geoefend met moeilijke spellingcategorieën.

 

Taal

We werken uit de methode “Taal Actief” (nieuwste versie). Dagelijks is er een taalles waarbij de verschillende taalonderdelen aan bod komen. Daarnaast zijn er speciale lessen voor woordenschat. Ieder thema heeft lessen voor vier weken. In de derde week wordt een toets afgenomen en in de vierde week is er tijd voor herhaling.

 

Natuur & techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis

Voor deze vakken gebruiken we de methodes “Naut”, “Meander” en “Brandaan”.

In groep 4 hebben de kinderen voor de drie vakken één werkboekje. De drie vakken worden geïntegreerd gegeven en nog niet als los vak. Deze lessen krijgen ze ongeveer één keer per week.

In groep 5 krijgen de kinderen drie lessen per week. Eén geschiedenis-, één aardrijkskunde- en één natuur & techiekles.

Na ieder thema krijgen de kinderen een toets. De samenvattingen zijn via onze website te downloaden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Naut: De wereld om je heen, planten en dieren, voeding en je lichaam, techniek om je heen en weer en klimaat.

Meander: onderweg, om ons heen, waterland, platteland en over de grens.

Ook krijgen de kinderen in groep 5 topografie. De kinderen leren dit leerjaarjaar de namen van de provincies en de hoofdsteden en de belangrijke wateren en plaatsen.

Brandaan:Tijd van de jagers en de boeren, Romeinen in Nederland, Leven als ridder, De middeleeuwse stad, Tijd van de ontdekkers.

 

Gym

Op dinsdag- en vrijdagochtend hebben de kinderen gym in de gymzaal. Op dinsdag krijgen de kinderen vooral toestellessen en op vrijdag spellessen. Goede gymkleding en -schoenen zijn verplicht. Zonder juiste kleding kunnen ze niet meedoen.

 

Huiswerk

De kinderen krijgen soms huiswerk mee. Hierover heeft u in het voorgaande al iets kunnen lezen. Sommige kinderen hebben gewoon wat meer tijd en/of herhaling nodig. Deze kinderen kunnen voor bepaalde vakken huiswerk meekrijgen.

 

Vragen

Heeft u vragen over uw kind of over andere zaken van de groep, dan kunt u op donderdagmiddag bij mij langskomen. U kunt uw vraag ook altijd mailen naar: pku@youscope.nl

Met vriendelijke groet,

Patricia Kuiken

 

 

Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders