agenda
 • do, 14 11 2019

  appel

 • do, 14 11 2019 | 10:15 - 12:45

  VOMOL groep 7/8 ochtend

 • vr, 15 11 2019

  Kaki

 • do, 21 11 2019 | 08:30 - 09:30

  Ouderfocusgroep
informatie groep 2B/3

Voorstellen

Wij hebben gekozen voor een combinatiegroep 2/3. Op maandag staat juf Anita voor deze groep en op dinsdag, woensdag, donderdag, juf Marloes en op vrijdag juf Marianne.

Inloop

Om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Als zij hun jas opgehangen hebben en hun eten en drinken op de kapstok hebben gezet, mogen de kinderen  hun brood en drinken in de bak in de klas doen. Als alle kinderen er zijn, wordt deze bak in de koelkast gezet. Als de kinderen binnenkomen, staat de juf bij de deur om de kinderen te begroeten. Ouders kunnen belangrijke dingen even vertellen. Voor inhoudelijke zaken die meer tijd vragen, maakt de juf graag een afspraak met u.

We starten met een halfuur zelfstandig werken. De kinderen van groep 3 leren werken met een taakbrief waarop staat welke taken er per dag gedaan moeten worden. In deze inlooptijd (of beter: handelingsgericht werken tijd) plant de juf ook instructiemomenten met kleine groepjes kinderen. Voor de kinderen van groep 2 ligt er werk op hun tafel of in een hoek waar ze mee aan de slag kunnen.

Wat leert uw kind in groep 2/ 3?

Groep 2/3 is een mooie combinatie omdat de kinderen uit deze groepen goed bij elkaar passen wat hun speel- en leerontwikkeling betreft. Beide groepen profiteren van elkaar. Groep 3 kan in spel het geleerde toepassen en groep 2 kan al wat meenemen van groep 3 als ze zich nog volop in hun spel aan het ontwikkelen zijn.

Het accent ligt natuurlijk op het leren lezen. Groep 3 is daar bijna de hele dag mee bezig. Met groep 2 doen we veel voorbereidende oefeningen waarbij het accent vooral ligt op het luisteren naar woorden, klanken en letters. Groep 3 leert lezen met de methode Lijn 3.

Het schrijfonderwijs is in groep 2 en 3 ook heel belangrijk. Het goed ontwikkelen van de fijne motoriek is een voorwaarde om de letters goed te kunnen schrijven. Groep 3 gebruikt de methode Klinkers die precies aansluit bij de leesmethode Lijn 3. Ze leren de aangeboden letter gelijk schrijven. Groep 2 krijgt tijdens deze schrijflessen oefeningen om hun fijne motoriek te ontwikkelen. Dit kan een werkblad met oefeningen ‘voorbereidend’ schrijven zijn. Maar het kunnen ook opdrachten zijn met klei, mozaïek, propjes papier, kleine blokjes, e.d.

Groep 3 rekent elke dag met de methode Pluspunt. Groep 2 krijgt les in de kleine kring na het buiten spelen. Hiervoor gebruiken we activiteiten uit de methoden Kleuterplein of Rekenrijk. Als de doelen overeen komen laat de juf groep 2 meedoen met de instructie van groep 3 (bijv.: oefenen met de getallenlijn, hoeveelheden verdelen, bouwen, klokkijken).

Wij willen de kinderen graag leren dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Hiervoor moeten de kinderen weten wat er in deze groep te leren is. Dit kunnen ze zien in hun portfolio. Door veel te praten over leren vergroten we de betrokkenheid van de kinderen bij het leerproces. Kinderen die iets geleerd hebben, mogen dat aangeven op hun eigen portfolioblad en kunnen verder met een volgend doel. Om  op deze wijze met kinderen te werken laten we het klassikale onderwijssysteem steeds meer los. De kinderen hebben geen eigen tafel en werken ook in hoeken. Zoals genoemd maken zij gebruik van hun taakbrief waar op staat welke taken zij per dag moeten doen. Hierbij is het voor de kinderen ook mogelijk om vooruit te werken. Door in de hoeken regelmatig open opdrachten aan te bieden, willen we een onderzoekende en ontdekkende houding bij de kinderen stimuleren. Dus in plaats van allemaal een zelfde voertuig te knutselen zou de opdracht kunnen zijn: maak een voertuig waarvan de wielen kunnen draaien.

Dagindeling

Het eerste half uur werken we zelfstandig. Groep 3 werkt met een taakbrief en de juf oefent extra met kinderen die dat nodig hebben.

Rond 9.00 uur gaat groep 2 met groep 1/2 mee naar buiten. Tot 9.45 uur werken we met groep 3 aan het leren lezen en schrijven. Groep 3 gaat na de instructie zelfstandig aan het werk met hun taakbrief en daarna gaat de juf met groep 2 in de kleine kring reken- en taalspelletjes doen.

Om 10.15 gaat de hele groep een kwartier naar buiten. Voor die tijd eten en drinken we in de kring, lezen we voor of vertellen we het bijbelverhaal.

Om 10.30 krijgt groep 3 een korte instructie over de rekenles. Groep 2 doet mee of krijgt een eigen activiteit, gericht op hun ontwikkeling. De juf deelt weer groepjes kinderen in om mee te werken.

Om ca. 11.45 uur pakken we onze lunch, bidden we en gaan we eten. De eerste 5 minuten eten we stil zodat we even door kunnen eten. Na het eten ruimen we op en doen we onze jassen aan. Om 12.15 uur gaan we een kwartier naar buiten.

Na het buiten spelen blijft groep 2 nog even buitenspelen met groep 1, 2. Daarna doen we een korte taalactiviteit uit Lijn 3 en besteden we aandacht aan het schrijfonderwijs. Vanaf 13.15 is er nog tijd voor de taakbrief, het kiesbord of handelingsgericht werken. We sluiten de middag af met een korte taalactiviteit.

Bewegingsonderwijs

Groep 2/3: dinsdagochtend en vrijdagochtend. Groep 2b gymt nog een extra keer met groep 1,2 mee n.l. op maandagmiddag.

Fruit

Om 10.15 uur is het pauze en gaan de kinderen naar buiten. Daarvoor mogen ze eten en drinken terwijl de juf voorleest. In de ochtendpauze eten we fruit en nemen we iets te drinken mee.

Zelfstandig werken

In een combinatiegroep 2/3 moeten de kinderen vanaf de eerste dag zelfstandig kunnen werken. Groep 3 doet dat met behulp van een taakbrief. De kinderen werken samen met een maatje. De maatjes wisselen per thema. Als de juf met groep 3 rekent, moet groep 2 zelfstandig werken/spelen.

Instructietafel

De juf bekijkt per dag met welke (groepjes) kinderen ze aan het werk wil. Dit gebeurt aan de tafel in de kring of in de kleine kring achter in de klas. De juf heeft dan haar niet-storen ketting om zodat de andere kinderen zien dat ze dan even niks mogen vragen.

HGW

Handelingsgericht werken is een manier van werken die ervoor zorgt dat de juf kan inspelen op de behoeften van elk kind. We gaan uit van de vraag: “Wat heeft dit kind nodig om een doel te bereiken?” Daarbij is een goed contact met de ouders van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat wij samen met de ouders het kind zo goed mogelijk kunnen laten ontwikkelen.

Hulpjes

Elke dag zijn er twee kinderen aan de beurt om de hulpjes te zijn . De kinderen helpen met uitdelen van schriften, in de kring mogen ze naast de juf zitten en ze mogen vooraan in de rij staan.

Huiswerk

In groep 3 krijgen de kinderen geen huiswerk. Als we toch merken dat het voor een kind belangrijk is om thuis extra te oefenen met het leren lezen of rekenen dan geven wij dit in een gesprek aan. Voor alle kinderen is het altijd zinvol om samen te lezen en voor te lezen!

Tot slot

U bent altijd bij ons welkom om over uw kind te praten. Vanwege onze pauze tot half drie, graag een afspraak maken vanaf deze tijd. Wij hopen op een fijn en leerzaam schooljaar.

Juf Marianne, juf Marloes en juf Anita

 

 

 

foto’s

 

 

 

Oranje Nassau
Buitendorpstraat 1
2471 AW, Zwammerdam
T 0172 - 613803
oranjenassau@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders